Prezentare | Automatica in lume | Cercetare | Studenti | Biblioteca | Manifestari | Academice | Diverse | Contact
 

Facultatea de Automatica, Calculatoare si electronica din Craiova

LEGATURI UTILE

Universitatea din Craiova

SRAIT Filiala Craiova

SRAIT Romania

Revista CEAI (Control Engineering and Applied Informatics)

ALUMNI

 

EXAMENE de LICENTA si de DISERTATIE

TEMATICA EXAMENULUI DE LICENTA - ingineri (4 ani)

- Specializarea: Automatica si informatica aplicata
- Specializarea: Ingineria sistemelor multimedia

DISCIPLINE PENTRU PROBA SCRISA A EXAMENULUI DE LICENTA - ingineri (5 ani)

a) Specializarea: Automatica

Teoria sistemelor I
Teoria sistemelor II
Circuite numerice
Arhitectura calculatoarelor
Automate si microprogramare
Sisteme discrete in timp
Sisteme cu microprocesoare
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Echipamente fluidice pentru sisteme automate
Robotica I
Ingineria reglarii automate
Inteligenta artificiala
Transmisia datelor
Sisteme de conducere a proceselor continue I

b) Specializarea: Informatica aplicata

Baze de date
Teoria sistemelor I
Arhitectura calculatoarelor
Automate si microprogramare
Sisteme discrete in timp
Sisteme cu microprocesoare
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Sisteme de achizitie si interfete de proces
Software industrial
Robotica I
Ingineria reglarii automate
Prelucrarea numerica a semnalelor
Transmisia datelor
Proiectarea asistata de calculator

c) Specializarea: Mecatronica

Teoria sistemelor I
Senzori si sisteme senzoriale
Circuite numerice
Arhitectura calculatoarelor
Automate si microprogramare
Aplicatii cu automate programabile
Sisteme cu microprocesoare
Sisteme de operare si limbaje in timp real
Comanda numerica a masinilor unelte
Robotica I
Ingineria reglarii automate
Inteligenta artificiala
Transmisia datelor
Robotica II


Romana   |   English

 

NOUTATI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 Catedra de Automatica, Craiova. Toate drepturile rezervate.
Data ultimei actualizări: 01.06.2009