Statutul SRAIT

III. Organele de conducere


Art.7.

Organul suprem de conducere a Societății este Adunarea Generală care se întrunește anual.
Modul de reprezentare a membrilor și membrilor colectivi în Adunarea Generală se stabilește prin regulamentul adoptat de către Adunarea Generală de constituire.
Membrii individuali participă la Adunarea Generală cu drept de vot deliberativ.
Organul de conducere al Societății în intervalul dintre Adunările Generale este Comitetul Director constituit din: un președinte, trei vicepreședinți, un secretar general și șase - zece membri.

Adunarea Generală are următoarele atribuții:

 • Hotarăște adoptarea și modificarea statutului Societății;
 • Alege Comitetul de conducere a Societății, președintele, vicepreședinții și secretarul general;
 • Hotărăște înființarea unor filiale în țară și în străinătate;
 • Convoaca Adunarea Generală anuală și ori de câte ori este nevoie;
 • Modifică sau anulează hotărârile Comitetului Director.

Comitetul Director are următoarele atribuții:

 • Asigură conducerea Societății în intervalul dintre Adunările Generale;
 • Propune planul de activități și solicită aprobarea Adunării Generale;
 • Gestionează fondurile Societății și raportează anual asupra modului de utilizare a fondurilor.

Comitetul Director își organizează un secretariat cu următoarele atribuții:

 • Administrează fondurile Societății;
 • Ține evidența membrilor;
 • Asigură corespondența;
 • Se ocupă de înscrierea de noi membri;
 • Asigură rezolvarea tuturor problemelor organizatorice.

Președintele Comitetului Director prezintă anual o informare în Adunarea Generală.
Odată la doi ani Comitetul Director trebuie să-și depună mandatul în vederea asigurării de noi alegeri.

Art.8.
Fondurile Societății sunt formate din:
 • Taxele de înscriere și cotizațiile membrilor;
 • Subvenții;
 • Donații;
 • Vânzarea publicațiilor Societății;
 • Taxele de participare la Conferințe;
 • Taxele percepute pentru înscrierea la cursurile de perfecționare;
 • Alte venituri realizate din diverse acțiuni ale organizației.

Societatea nu realizează profituri. Orice sumă realizată în urma acoperirii cheltuielilor și eventualelor obligații legale către stat, cu ocazia organizării și desfășurării acțiunilor programate se va vărsa în contul Societății.
Printre comisiile de lucru pe care le stabilește Adunarea Generală va lua ființă în mod obligatoriu Comisia financiară care controlează activitatea bugetară a Societății.