Statutul SRAIT

IV. Probleme generale


Art.9.
Societatea Inginerilor Automatiști se poate afilia la alte asociații profesionale interne și internaționale, în urma hotărârii Adunării Generale.
Art.10.
Prezentul statut este însoțit de regulamentul de funcționare în care sunt precizate modul de organizare, de administrare și de control financiar.