Statutul SRAIT

II. Membrii SRAIT, înscrierea, drepturi și obligații


a) Membrii SRAIT

Art.5.
Membrii ai Societății Române de Automatică și Informatică Tehnică pot deveni:
 • Persoanele fizice care recunosc statutul societății, care posedă diploma de inginer sau subinginer și care activează în domeniul automaticii;
 • Persoanele fizice cu studii superioare care nu sunt ingineri dar care au preocupări în domeniul automaticii;
 • Studenții facultăților de automatică începând cu anul lll de studii recomandați de un profesor membru al SRAIT;
 • Membrii colectivi ai SRAIT pot deveni și persoane juridice (întreprinderi, instituții, organizații profesionale, științifice), cu activitate de bază în domeniul automaticii, care recunosc statutul și susțin activitatea societății;
 • Membrii de onoare ai SRAIT pot fi personalități științifice din țară și din străinătate alese de Adunarea Generală a Societății. Membrii colectivi și membrii de onoare au drept de vot în Adunarea Generală a Societății exprimat, printr-un singur vot.

b) Înscrierea în Societate

 • Înscrierea membrilor se face pe bază de cerere individuală tip adresată Societății;
 • Înscrierea membrilor colectivi se face pe bază de cerere tip adresată Societății;

c) Drepturile membrilor SRAIT

 • Să participe la activitățile Societății;
 • Să aleagă organele Societății direct sau prin reprezentare și să facă parte din ele, cu excepția membrilor colectivi și ai celor onorifici;
 • Să utilizeze gratuit mijloacele de informare și documentare ale Societății;
 • Să fie recomandați să efectueze stagii de perfecționare în țară și străinătate.

d) Obligațiile membrilor SRAIT

 • Să respecte prevederile prezentului statut și hotărârile organelor de conducere ale Societății;
 • Să sprijine Societatea în realizarea obiectivelor propuse;
 • Să nu desfășoare activități politice în cadrul Societății;
 • Să achite o taxă de înscriere de 50 lei la depunerea cererii de înscriere și să plătească lunar cotizația către Societate stabilită de Adunarea Generală.
 • * Pentru studenți taxa va avea reduceri substanțiale.
Art.6.
Membrii Societății pierd calitatea de membru în următoarele cazuri:
 • Prin retragere pe bază de cerere;
 • Prin neplată, timp de un an, a cotizației;
 • Prin excludere datorită încălcării statutului, a normelor de conduita etică și profesională, precum și atunci când sunt condamnați penal.